porady prawne online

Zmiana spłaty nalezności okreslona w akcie notarialnym wymaga zgody wierzyciela

Porady Prawne Prawo cywilne
Na podstawie aktu notarialnego zobowiązałam się do spłacenia zadłużenia. Jednak zaszły pewne okoliczności z powodu których nie jestem w stanie zrealizować tego zobowiązania w ustalonym terminie. Pozostały dwie ostatnie raty. Wiem, iż z mocy tego aktu notarialnego poddaję się egzekucji wprost. Chciałbym jednak terminy spłaty przesunąć. Mogę oczywiście negocjować z kontrahentem, jednak wynik tych negocjacji może być niepewny. Czy istnieje inny sposób na zmianę terminów spłaty na przykład w sądzie?

Jeżeli nie uda się Panu dotrzymać terminu spłaty należności określonego w akcie notarialnym, to wówczas Pana wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o nadanie na ten akt klauzuli wykonalności. Postępowanie klauzulowe jest postępowaniem nieprocesowym, co oznacza, że sąd nie przeprowadza w tej sprawie rozprawy a jedynie dokona sprawdzenia formalnego aktu i pozostałych dokumentów założonych do wniosku i nada prawdopodobnie klauzule wykonalności na ten akt.

 

Tym samym taki akt notarialny z klauzulą wykonalności stanowić będzie tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenie przez komornika sądowego egzekucji sądowej. Jednym słowem wierzyciel zasadniczo może zupełnie bez Pana udziału uzyskać tytuł wykonawczy (taka jest idea poddania się egzekucji na podstawie aktu notarialnego). Panu przysługuje dopiero już na etapie egzekucji prawo do pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego. Jednym słowem bez zgody wierzyciela nie ma Pan praktycznie możliwości zmiany terminu spłaty zobowiązania, a jeżeli nie wyrazi on zgody na takie wydłużenie a Pan nie zapłaci w termie, Wówczas może rozpocząć dochodzenie należności na drodze sądowej. Czasookres uzyskania przez żonę klauzuli wykonalności wygląda różnie w rożnych sadach (ustawowy termin wynosi 3 dni), średnio trwa to ok. 1 miesiąca. W tym czasie może Pan dokonać spłaty należności, co w zasadzie pozbawi Pana wierzyciela możliwości wszczęcia egzekucji.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments