porady prawne online

Wypowiedzenie umowy lokatorowi z uwagi na zamieszkanie właściciela w tym lokalu

Porady Prawne Prawo cywilne
Jestem współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, który wynajmujemy pewnej osobie. Obecnie chcemy ten najem wypowiedzieć z uwagi na konieczność zamieszkania w tym lokalu jednego ze współwłaścicieli. Czy na tej podstawie, że jeden współwłaściciel ma tam zamieszkać można wypowiedzieć taką umowę? Jakie muszą być warunki wypowiedzenia?

Drugą kwestią jest wypowiedzenie umowy odpłatnego używania lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy właściciel wypowiada stosunek prawny lokatorowi, z uwagi na fakt, iż zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu. Kwesta wypowiedzenia stosunku prawnego lokatorowi regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego (dalej ustawa o ochronie lokatorów).

 

Przepisy tej ustawy wprowadzają ograniczenia wypowiadania stosunku prawnomieszkaniowego przez właściciela lokalu, których źródłem jest umowa o odpłatne używanie lokalu mieszkalnego. Wypowiedzenie takie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie (bez względu na formę umowy o odpłatne używanie lokalu) oraz określać przyczyny wypowiedzenia. Wypowiedzenie może nastąpić tylko z przyczyn określonych w przepisie art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Ustawa różnicuje terminy wypowiedzenia w zależności od przyczyny wypowiedzenia. Podstawowym terminem wypowiedzenia jest miesięczny termin (na koniec miesiąca kalendarzowego), ale ustawa przewiduje także sześciomiesięczny termin wypowiedzenia, a także trzyletni. Ten najdłuższy termin wypowiedzenia (nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego), przewidziany jest w sytuacji, gdy właściciel lub wskazana w ustawie osoba jemu bliska zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza on lokatorowi lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, w którym może zamieszkać w takich warunkach, jakby otrzymał lokal zamienny. Jeżeli lokal ma kilku współwłaścicieli wystarczającą przesłanka jest aby jeden z tych współwłaścicieli zamierzał zamieszkać w przedmiotowym lokalu (nie muszą wszyscy tego warunku spełniać), aby można na tej podstawie wypowiedzieć stosunek prawnomieszkaniowy.

W razie wypowiedzenia na tej podstawie stosunku prawnego i nie zamieszkania w przedmiotowym lokalu przez właściciela (współwłaściciela) lokatorowi może służyć prawo żądania powrotu do zajmowanego lokalu mieszkalnego na warunkach jakie obowiązywały przed rozwiązaniem lub odszkodowania, wyrównania start (w tym pokryciu kosztów przeprowadzki). To samo dotyczyć będzie gdy, przed upływem pół roku od rozwiązania stosunku prawnomieszkaniowego zaprzestał mieszkać w tym lokalu.

Należy także pamiętać, że jeżeli lokatorem, któremu właściciel wypowiada stosunek prawny, jest osoba, której wiek w dniu otrzymania wypowiedzenia przekroczył 75 lat, a która po upływie terminu wypowiedzenia, nie będzie posiadała tytułu prawnego do innego lokalu, w którym może zamieszkać, ani nie ma osób, które zobowiązane są wobec niej do świadczeń alimentacyjnych, wypowiedzenie staje się skuteczne dopiero w chwili śmierci takiego lokatora.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments