porady prawne online

Wymeldowanie z lokalu mieszkalnego

Porady Prawne Prawo administracyjne
Chce kupić nieruchomość ale jest tam jeszcze zameldowana inna osoba (brat sprzedającej). Jaka jest procedura w tym przypadku i jak długo trwa? Czy może osoba sprzedająca wymeldować tą osobę bez jej zgody? Brat tam nie mieszka od kilku lat, mieszka w innym mieście. Czy ja jako osoba kupująca mam zaczekać z transakcją aż do wymeldowania?

Jeżeli osoba ta nie zamieszkuje w tym lokalu, to można ją wymeldować w trybie administracyjnym. Zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

 

Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym, co oznacza także, że jeżeli osoba przestaje zamieszkiwać w tym lokalu, na niej ciąży także obowiązek wymeldowania się spod tego adresu. Wynika to bezpośrednio z treści art. 15 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności w myśl, którego osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli osoba sama nie dokona wymeldowania z miejsca stałego zamieszkania, wówczas można dokonać wymeldowania administracyjnego.

 

 

Przesłanka opuszczenia dotychczasowego, jest spełniona wówczas, gdy opuszczenie to ma charakter trwały i jest dobrowolne. Chodzi tu o sytuację, w której osoba fizyczna nie przebywa w lokalu mieszkalnym, w którym poprzednio miała zorganizowane centrum życiowe, a nieprzebywanie to jest wynikiem woli tej osoby. Przy ustaleniu zamiaru nie można jednak poprzestać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby. Dla jego oceny istotne znaczenie mieć będzie to, czy okoliczności istniejące w sprawie potwierdzają wolę osoby zainteresowanej, czy też pozostają z nią w sprzeczności.

 

 

Jeżeli osoba ta spełnia ten warunek, tzn. nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym, można złożyć w gminie wniosek o jej wymeldowanie. W toku postępowania właściwe organy usiłują ustalić właściwe miejsce zamieszkania osoby, która nie dopełniła obowiązku meldunkowego (dokonując sprawdzeń w odpowiednich bazach danych, w tym osób przebywających w zakładach karnych). Przeprowadzana jest także wizja lokalna w przedmiotowym lokalu mieszkalnym mająca na celu potwierdzenie faktu, iż osoba zameldowana faktycznie nie przebywa pod wskazanym adresem. Na koniec całej procedury wydawana jest decyzja administracyjna, w której organ stwierdza wymeldowanie określonej osoby z miejsca zamieszkania. Czas trwania całej procedury to co najmniej kilka miesięcy.

 

 

Reasumując, jeżeli osoba ta, która jest zameldowana nie będzie chciała zostać wymeldowana z miejsca stałego pobytu w trybie administracyjnym, wystarczające jest aby pozostawiła w lokalu mieszkalnym jakąś część należących do niej rzeczy oraz aby od czasu do czasu ponownie przebywała przez kilka dni w miejscu zameldowania. Wówczas konieczne będzie przeprowadzenie eksmisji co znacznie wydłuży okres opróżnienia lokalu oraz zajdzie konieczność poniesienia kosztów związanych z całą procedurą.

Z tego też względu najkorzystniej byłoby aby sprzedający doprowadził do wymeldowania z przedmiotowego lokalu i wydał lokal już bez osób, które byłby w nim zameldowane.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments