porady prawne online

Wymagane dokumenty dotyczące zameldowania na pobyt stały

Porady Prawne Prawo administracyjne
Jestem zameldowany w Jeleniej Górze. Chciałbym się zameldować we Wrocławiu. Czy muszę najpierw się wymeldować i dopiero złożyć dokumenty we Wrocławiu czy od razu pójść do Urzędu Miasta Wrocław i załatwić sprawę?

W opisanym stanie faktycznym należy najpierw dokonać czynności związanych z wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca stałego pobytu, a następnie dokonać zameldowania w nowym miejscu stałego pobytu. Oznacza to, że musi Pan najpierw dokonać wymeldowania w Jeleniej Górze a następnie zameldować się we Wrocławiu.

Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. Nr 139 poz. 993 z 2006 r. z późn. zm.), w przypadku zameldowania na pobyt stały należy przedłożyć następujące dokumenty:
·         wniosek „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się),
·         dowód osobisty,
·         książeczkę wojskową (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej),
·         umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej)
·         w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku -oryginały dokumentów,
·         zaświadczenie o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób spoza miejscowości, w której następuje zameldowanie na pobyt stały).
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments