porady prawne online

Wniosek o emeryturę składany przez pełnomocnika

Opieka społeczna Porady Prawne
W grudniu 2008 roku, kończę 55 lat i nabywam prawo do wcześniejszej emerytury, ale pracę zawodową zakończyłam w lipcu 2007 i wyjechałam do siostry zagranicę. Moje pytanie brzmi czy listownie lub poprzez pełnomocnika mogę złożyć przygotowany wniosek i kiedy? Osobiście nie będę mogła go złożyć.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kobiety ubezpieczone urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 roku, które nie osiągnęły standardowego wieku emerytalnego (60 lat) mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy. Wniosek zatem osoba taka może złożyć po spełnieniu warunku do przyznania świadczenia emerytalnego.
Postępowanie w sprawach świadczeń emerytalno – rentowych wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego. Za wniosek uważa się zgłoszone na piśmie lub ustnie do protokołu żądanie przyznania świadczenia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko zainteresowanego, datę jego urodzenia, miejsce zamieszkania, wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiega oraz podpis osoby uprawnionej do zgłoszenia wniosku.
Postępowanie w sprawie świadczenia może być wszczęte nie tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek taki może być zgłoszony przez jej pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna, która nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych i działa na podstawie pełnomocnictwa. Może to być członek najbliższej rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, opiekun społeczny, przedstawiciel zakładu pracy. Wszyscy oni muszą jednak działać za zgodą zainteresowanego. Pełnomocnictwo lub zgoda powinny być udzielone przez zainteresowanego na piśmie.
Należy jednak pamiętać, ze po wypełnieniu wniosku konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu przez ubezpieczonego (czyli przez Panią). Bez podpisu wnioskodawcy wypełniony formularz nie jest wnioskiem. Pełnomocnik wniosek może złożyć ale nie może go podpisać w Pani imieniu.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments