porady prawne online

Właściwość przy rejestracji pojazdu

Porady Prawne Prawo administracyjne
Zakupiłem pojazd od osoby z Poznania. Sam pochodzę z innej miejscowości ale chciałbym pozostać na tych obecnych tablicach poznańskich. Co mogę w związku z tym zrobić?

Kwestia rejestracji pojazdów regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602) oraz Rozporządzenia z dnia 22 lipca 2002 roku Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  (Dz. U. Nr 133, poz. 1123). oraz Rozporządzenia z dnia 27 września 2003 roku Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878).

 

W myśl art. 73 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dla celów administracyjnych miejscem zamieszkania będzie adres, pod jakim osoba fizyczna jest zameldowana na pobyt stały. Tym samym organem uprawnionym do rejestracji pojazdu będzie starosta właściwy ze względu na to miejsce jego zameldowania.

Warto także zauważyć, że Prawo o ruchu drogowym nie odnosi się także w żaden sposób do przypadku, gdy pojazd jest przedmiotem współwłasności. Zgodnie ze stanowiącą załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach – Instrukcją w sprawie rejestracji pojazdów, jeśli pojazd stanowi współwłasność dwóch osób czyni się odpowiednią adnotację o tym fakcie. Powyższe przepisy przewidują zatem szczególne umocowanie jednego ze współwłaścicieli a tym samym, właściwość miejscowa organu rejestrującego określona w art. 73 ust. 1 dotyczy tego właśnie współwłaściciela.

Reasumując, jeżeli pojazd ma mieć nr rejestracyjny przydzielony do określonego powiatu, powinien Pan mieć miejsce zamieszkania (stałego zameldowania) w tym powiecie. Również w przypadku, gdy pojazd będzie współwłasnością z inną osobą, która ma miejsce zamieszkania w tym powicie, istnieje możliwość rejestracji pojazdu na takich tablicach. W praktyce współwłaściciel powinien mieć co najmniej połowę udziału we współwłasności. Także w przypadku gdyby pojazd stanowił zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na rzecz banku, który ma siedzibę w tym mieście, wówczas także będą takie tablice. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku leasingu, gdyż wówczas właścicielem pojazdu będzie firma leasingowa. W każdym razie właściciel lub współwłaściciel pojazdu musi mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania w powiecie, w którym ma nastąpić rejestracja aby była możliwość rejestracji na takich tablicach.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments