porady prawne online

Wcześniejsza emerytura za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia

Porady Prawne Prawo finansowe
Moja matka rozpoczęła prace mając 18 lat w 1971 roku, w zakładzie produkującym rozpuszczalniki i lakiery na stanowisku zestawiacz mieszanki i roztworów. W tej firmie przepracowała 17 lat w warunkach szkodliwych dla zdrowia. W 1988 roku po odejściu z w/w zakładu przejęła się do pracy w zakładzie produkującym lustra do samochodów. Pracowała tam na stanowisku gdzie również były warunki szkodliwe dla zdrowia. Pracowała tam 13 lat do grudnia 2001 roku. A więc pracowała w sumie 30 lat w warunkach szkodliwych. Od grudnia 2001 roku otrzymuje zasiłek przedemerytalny, teraz ma 54 lata i otrzymuje cały czas ten sam zasiłek przedemerytalny. Z tego, co się dowiadywała, to powinna pracować krócej o 5 lat, z uwagi na pracę w warunkach szkodliwych. Może powinna już otrzymywać swoją emeryturę?

Wyłącznym warunkiem nabycia prawa do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. jest osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego (65 mężczyźni 60 lat kobiety). Jednakże zgodnie z art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są trzy odstępstwa od ogólnych reguł przechodzenia na emeryturę. W ust. 1 art. 24 zawarto odesłanie do art. 184, na podstawie którego umożliwia się ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przejście na emeryturę po osiągnięciu 55 roku życia jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy emerytalnej (tj. dnia 1 stycznia 1999 r.) osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach wymaganym w przepisach dotychczasowych (rozporządzenie o wieku emerytalnym pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze z dnia 7 lutego 1983 r ) do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet i którzy legitymują się okresem składkowym i nie składkowym w wymiarze 25 lat mężczyźni 20 lat kobiety. Prawo do wcześniejszej emerytury nabędą jednakże wówczas jeżeli nie przystąpili oni do Otwartego Funduszu Emerytalnego i nastąpiło z nimi rozwiązanie stosunku pracy.

Reasumując, Pani mam pracowała 17 lat w szczególnie trudnych warunkach (w zakładzie produkującym rozpuszczalniki i lakiery na stanowisku zestawiacz mieszanki i roztworów), które to określa w/w rozporządzenie. Do uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury wymagany okres pracy w szczególnych warunkach to 15 lat. Z chwilą ukończenia przez Pani mamę 55 roku życia nabywa Ona uprawnienie do wcześniejszej emerytury przy spełnieniu zakreślonych wyżej warunków.

Najistotniejszą kwestią jest jednak posiadanie świadectw pracy, z których wynika, iż wykonywana praca miała charakter szczególny.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments