porady prawne online

W razie choroby nie uwzględnia się diet zagranicznych do zasiłku chorobowego

Opieka społeczna Porady Prawne
Chciałbym się dowiedzieć czy za wypadek w pracy otrzymuje sie 100% wynagrodzenia, jeżeli pracuję za granicą, a moja firma macierzysta jest tutaj w Polsce i jestem pracownikiem delegowanym? Ja otrzymałem wynagrodzenie wypłacone przez ZUZ tylko w wysokości jaką zakład wpłaca do ZUS a mój dochód jest o wiele większy kto ma pokryć różnicę tego wynagrodzenia?

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 2, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku.
Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2:
  1. przypada w okresie ciąży;
  2. powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
  3. powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się części wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych za granicą w polskich zakładach pracy, odpowiadającej równowartości diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2007 roku, sygn. akt I UK 339/06).
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments