porady prawne online

Usunięcie postów oraz użytkownika z forum

Porady Prawne Prawo administracyjne
Mam problem z usunięciem użytkownika z forum wraz z jego postami. Czy jako administrator i założyciel forum mogę usunąć użytkownika z forum internetowego bez podania przyczyny? W regulaminie posiadam zapis, że administracja forum posiada prawo do usunięcia konta użytkownika wraz z jego postami bez podania przyczyny.

Administrator forum świadczy usługę dostępu do tego forum dla użytkowników i w tym zakresie podlega przepisom ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca ( w tym wypadku administrator) ma obowiązek określić oraz umożliwić usługobiorcy dostęp do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Usługobiorca co do zasady związany jest tymi postanowieniami regulaminu, które zostały mu udostępnione. Regulamin określa w szczególności warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. Co do zasady zatem usługodawca ma możliwość usunięcia postu a także danych usługobiorcy, jeżeli warunki takie określił w regulaminie, a usługobiorca na postanowienia regulaminu, który mu został odpowiednio udostępniony wyraził zgodę. Może się jednak pojawić kwestia odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie usługobiorca może ponieść w związku z usunięciem takiego wpisu oraz usunięciem jego profilu.

 

 

Jak powszechnie się podkreśla usługodawca nie ma obowiązku monitorowania sieci, co więcej nie ma też obowiązku podejmowania kroków w celu wdrożenia oprogramowania monitorującego sieć. Jedyną sytuacją prowadząca bez wątpienia do odpowiedzialności usługodawcy w zakresie bezprawnych wpisów jest istnienie po jego stronie stanu wiedzy o fakcie naruszenia, czy też bezprawnym charakterze naruszenia. W takiej sytuacji zobowiązany będzie on do podjęcia określonych działań. Samo usunięcie wpisów może stanowić także naruszenie interesów usługobiorcy, jak bowiem wynika z treści art. 14 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

 

Z tego przepisu wynika modyfikacja ogólnej zasady braku odpowiedzialności usługodawcy, który może ponosić odpowiedzialność względem usługobiorcy za usunięcie wpisu. W mojej ocenie w opisanym stanie faktycznym aby uchronić się przed ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą administrator winien przed uniemożliwieniem korzystania z forum niezwłocznie zawiadomić o tym użytkownika.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments