porady prawne online

Świadczenie przedemerytalne

Czy mężczyzna, urodzony w grudniu 1950 roku, z którym zakład rozwiązał umowę o pracę, z zachowaniem 3 miesięcznego wypowiedzenia (termin upłynie 30.06.2009 r.) z przyczyn niedotyczących pracowników (D. U. 2003 nr 90 poz. 844), a ściślej z powodu zmiany struktury organizacyjnej – likwidacja stanowiska pracy, ma szanse na otrzymanie jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego w celu dotrwania do 65 […]

Czytaj więcej