porady prawne online

Świadczenie emerytalne w przypadku zbiegu ze świadczeniem do renty z tytułu wypadku w pracy

Opieka społeczna Porady Prawne

Wkrótce przechodzę na wcześniejszą emeryturę. Do tej pory otrzymuję rentę wypadkową (wypadek w pracy). Czy z chwilą przejścia na wcześniejszą emeryturę, tracę całkowicie prawo do renty wypadkowej? A może przysługuje mi połowa bądź całość takiej renty?

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową.
Przepisy te zawarte są w ustawie z dnia 30 października 2002 roku, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W myśl art. 26 ust. 1 tej ustawy, osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru:

1) przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo
2) emeryturę powiększoną o połowę renty.

Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, niezależnie od wysokości tego przychodu.

Odpowiadając zatem na pytanie, co do zasady, osobie która ma przyznane prawo do renty na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przysługuje wedle jej wyboru świadczenie obejmujące rentę powiększoną o połowę emerytury albo emeryturę powiększoną o połowę renty. Powyższe stwierdzenie zostało także potwierdzone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z dnia 28 października 2004 roku, sygn. akt III AUa 1563/03, w którym Sąd Apelacyjny stwierdził, że problem wstrzymania wypłaty jednego ze świadczeń został uregulowany odrębnie ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 1999, poz. 1673) i jedynym warunkiem do wstrzymania wypłaty jest osiąganie przychodu określonego w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, niezależnie od wysokości tego przychodu.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments