porady prawne online

Student ma obowiązek zwrócić legitymację studencką

Porady Prawne Prawo administracyjne
Ukończyłem studia licencjackie i uczelnia domaga się ode mnie zwrotu legitymacji studenckiej. Mam zamiar studiować na innej uczelni ale legitymacja jeszcze jest ważna, stąd chyba mogę z niej korzystać aby mieć też zniżki. Czy osoba, która ukończyła studia ma obowiązek zwrotu legitymacji studenckiej?

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), odrębnie regulują prawa przysługujące osobie kończącej studia I stopnia oraz studia II stopnia. W szczególności jak wynika z przepisu art. 167 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym, datą zakończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. Z tą datą uzyskuje się status absolwenta, jednocześnie tracąc prawa studenckie w tym uregulowane w art. 188 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w zakresie ulgi w opłatach za przejazdy). Przepis ten w ust 2a określa, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Tym samym osoba, która kończy studia I stopnia mimo formalnego ich zakończenia nie traci uprawnień przysługujących studentowi.

Powyższe uwarunkowania mają istotne znaczenie w zakresie prawa do posiadania legitymacji studenckiej. Zgodnie z treścią Rozporządzenia z dnia 14 września Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 201 poz. 1188) prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. Tym samym uczelnia nie może żądać przed tym terminem zwrotu legitymacji studenckiej. Ponadto w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni i złożenia odnośnego oświadczenia, jednocześnie posiadając prawo do wydania jej duplikatu. Student zobowiązany jest do zwrotu legitymacji studenckiej, gdyż legitymacja ta stanowi dokument, którego student jest jedynie posiadaczem. W przeciwieństwie do indeksu studentowi nie przysługuje prawo do zatrzymania legitymacji po zakończeniu studiów. Uczelnia powinna zatem żądać od studenta zwrotu legitymacji, która winna zostać złożona w dokumentacji przebiegu studiów lub złożenia oświadczenia o utracie lub zniszczeniu legitymacji.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments