porady prawne online

Sprzedaż strony internetowej

Porady Prawne Prawo autorskie
Mam pytanie odnośnie wymogów jakie muszę spełnić aby wejść w posiadanie gotowej strony internetowej  oraz jakie dokumenty będą potrzebne przy zawieraniu umowy kupna sprzedaży ww. strony. Dokładnie chodzi mi o to czy muszę posiadać rejestr firmy w urzędzie skarbowym, czy też mogę ją nabyć jako osoba prywatna?

Oczywiście strona internetowa jako całość może być przedmiotem sprzedaży na rzecz osoby fizycznej jak również na rzecz osoby prawnej. Jeżeli kupuje Pan stronę internetową jako osoba fizyczna, to zasadniczo musi pan tylko wypełnić formularz PCC-3, czyli informację o zawarciu umowy cywilnoprawnej i odprowadzić należny podatek od czynności cywilnoprawnych.
Oczywiście zawarta umowa sprzedaży musi określać, istotne warunki umowy sprzedaży, czyli:
  • strony umowy,
  • przedmiot umowy,
  • cenę sprzedaży oraz warunki jej zapłaty.
Zgodnie z art. 535 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Z uwagi na fakt, że w tym przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą wartości niematerialnych i prawnych, ważne jest aby sprzedający w umowie oświadczył, że przysługują mu prawa autorskie do strony internetowej obejmującej zarówno samą stronę (czyli odpowiedni kod html), jak również prawa do elementów graficznych umieszczonych na stronie. Kolejnym elementem sprzedaży będzie prawo do zarejestrowanej domeny internetowej. Tu również umowa winna zawierać oświadczenie sprzedającego, że przysługują mu prawa do zarejestrowanej domeny (powinno zostać wskazane gdzie domena została zarejestrowana). Umowa musi przewidywać przeniesienie wszelkich praw majątkowych do tak rozumianej strony internetowej oraz zarejestrowanej domeny, na wszelkich polach eksploatacji, co oznacza, że będzie Pan miał wszelkie prawa w tym autorskie prawa majątkowe do takiej strony. W umowie winno także być zapisane, że domena pod jaką wyświetlana jest strona zostanie przerejestrowana na Pana po zawarciu umowy (lub wcześniej). Generalnie sama strona internetowa, a zasadniczo jej opis winien znaleźć odzwierciedlenie. Często opis strony, jej funkcjonalności wraz ze zdjęciami i schematami działania znajduje się w załączniku do zawartej umowy, który stanowi jej integralną część. Im bardziej obszerny opis, tym lepiej, gdyż w razie zaistnienia sporu będzie wiadomo co Pan kupił.
Proszę pamiętać jednak, że prowadzenie strony internetowej, z której będą przychody, stanowi tak naprawdę działalność gospodarczą i winien Pan te przychody ewidencjonować oraz odprowadzać należne zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Jeżeli strona nie będzie generować przychodów, wówczas może Pan ją pozostawić jako stronę czysto hobbistyczną, bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments