porady prawne online

Sprostowanie protokołu z posiedzenia sądu

Porady Prawne Prawo
Mam wiele wątpliwości odnośnie samych wypowiedzi świadka jak i sposobu przesłuchiwania przez sędziego. Protokołowane zdania były korzystnie interpretowane dla pozwanego a wypowiedzi korzystne dla mnie były często ignorowane. Ja nie miałem prawa zadać żadnego pytania sądowi a moje pytania do świadka były gaszone przez adwokata strony przeciwnej co sąd podtrzymywał. Co mam zrobić w tej sprawie?

Odpowiedź

Jeżeli protokół z posiedzenia nie został wg Pana sporządzony prawidłowo, może Pan żądać sprostowania protokołu lub jego uzupełnienia, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a w przypadku protokołu z rozprawy, po zamknięciu której nastąpiło wydanie wyroku – dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie (art. 160 kodeksu postępowania cywilnego). Protokół powinien zawierać (oprócz formalnych danych, takich jak oznaczenie sądu, stron etc.), w szczególności przebieg posiedzenia, wnioski i twierdzenia stron, wynik postępowania dowodowego… art. 178 § 1 ust. 2 kpc. Powinien Pan zatem zgłaszać w czasie rozprawy swoje uwagi co do protokołowania rozprawy, a jeżeli sąd nie uwzględni tego wniosku powinno to zostać zaprotokołowane, że Pan taki wniosek zgłosił, i że nie został on uwzględniony przez sąd. Ewentualne uchybienia tego rodzaju są później podstawą do uchylenia orzeczenia, i ponownego rozpatrzenia sprawy, gdyż nastąpiła obraza przepisów prawa procesowego.

Co do zeznań świadków, to może Pan żądać odebrania przez sąd przyrzeczenia. Przyrzeczenie oraz uprzedzenie świadka o odpowiedzialności karnej ma ten skutek, że świadek taki może zostać pociągnięty do tej odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Bez odebrania przyrzeczenia, nie ma odpowiedzialności karnej świadka.
Świadek odpowiada na pytania przewodniczącego składu orzekającego, po czym sędziowie i strony mogą w przedmiocie sprawy zadawać mu pytania (art. 271 § 1 kpc). Przepis ten stanowi uprawnienie strony do zadawania pytań świadkowi, ale pytania te powinny ograniczać się tylko do związanych bezpośrednio ze sprawą.

Strony i świadkowie nie mogą zadawać pytań sądowi. W przypadku gdyby Pan zadał pytanie świadkowi, świadek na to pytanie powinien odpowiedzieć, chyba że sąd uchyli to pytanie. W przypadku gdyby pełnomocnik strony, kwestionował Pana pytanie lub przeszkadzał w ich zadawaniu, może Pan wnosić do sądu aby przywołał pełnomocnika do porządku.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments