porady prawne online

Rada szkoły powstaje na wniosek rodziców lub z inicjatywy dyrektora

Porady Prawne Prawo administracyjne
Czy dyrektor może odmówić powołania Rady Szkoły jeśli Rada Rodziców wystosowała wniosek o utworzenie Rady Szkoły. Jeśli nie może, to jakie kroki należy następnie podjąć, aby Radę Szkoły utworzyć.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku, o systemie oświaty, w skład rady szkoły lub placówki wchodzą m. in. rodzice wybrani przez ogół rodziców. Zgodnie z przepisami ustawy tryb wyboru członków rady szkoły lub placówki określa statut szkoły lub placówki. Rada szkoły jest instytucją fakultatywną, która może być powołana w szkole lub placówce.

 

Kwestia ewentualnej wadliwości powstania rady szkoły może opierać się jedynie na sprzeczności dokonanych wyborów zgodnie ze statutem szkoły lub placówki, a także z uchwalonym regulaminem wyborów do rady szkoły, który uchwalany jest przez radę rodziców. Jeżeli w tym zakresie nie nastąpiło naruszenie statutu, regulaminu, to rada szkoły winna powstać w sposób zgodny z przepisami ustawy, a tym samym może wykonywać określone w niej uprawnienia. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.

Reasumując w opisanym stanie faktycznym, w naszej ocenie jeżeli do dyrektora wpłynie wniosek o utworzenie rady szkoły, dyrektor nie ma możliwości oddalenia tego wniosku, jeżeli zgodnie ze statutem szkoły i przepisami ustawy o systemie oświaty, wniosek taki został złożony. Należy zaznaczyć, że Rada szkoły jest odrębną instytucją od rady rodziców (rady rodziców reprezentują ogół rodziców uczniów w szkole, gdy tymczasem w skład rady szkoły oprócz rodziców uczniów wchodzą także nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli oraz uczniowie wybrani przez ogół uczniów). W związku z tym, aby powołać radę szkoły konieczne jest przeprowadzenie wyborów do tego organu zgodnie ze statutem szkoły lub placówki. Ustawodawca nie wprowadził szczegółowych regulacji w zakresie jej powołania, zasadniczo pozostawiając swobodę w dokonaniu wyborów rodziców do rady szkoły lub placówki. Ustawa jedynie stwierdza, że powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor szkoły lub placówki z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych także na wniosek samorządu uczniowskiego.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments