2087
Szybka i skuteczna porada prawna online
Certyfikat Rzetelna Firma Gwarancja satysfaktcji
Certyfikat Nowoczesna Kancelaria Prawna

Prawo spółdzielcze

 • Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może przyznać podwyżkę wynagrodzenia prezesowi spółdzielni?

  Do kwestii wynagrodzenia prezesa spółdzielni mieszkaniowej odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. więcej »
 • Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

  Jestem członkiem spółdzielni i mam pytanie czy członek spółdzielni może występować na zgromadzeniu spółdzielni poprzez pełnomocnika. W statucie spółdzielni jest zapis, że członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. więcej »
 • Spółdzielnia po rozliczeniu inwestycji nie może żądać dopłaty tytułem wkładu

  W 1999 roku przystąpiłam do spółdzielni mieszkaniowej i wraz z innymi osobami wybudowany został blok mieszkalny. W 2000 roku blok oddano do użytku, ale ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpiło dopiero w 2006 roku. Na jego podstawie, część członków spółdzielni została zobowiązana do wpłacenia dodatkowej kwoty, która została przeze mnie dopłacona. W 2007 roku poprosiłam o zaświadczenie o całkowitej spłacie zadłużenia tytułem wkładu budowlanego. Zaświadczenie takie zostało przygotowane, ale pod warunkiem wpłaty dodatkowych 7 tysięcy złotych, które rzekomo stanowiły niedopłatę we wkładzie. Kwota została wpłacona, otrzymując potwierdzenie wpłaty (KP). Wiem, że obecnie w bilansach spółdzielni wpłacona kwota w wysokości 7 tyś zł figuruje jako nadpłata we wkładzie budowlanym na koncie naszego mieszkania. Czy odbiór tej udokumentowanej nadpłaty, jest możliwy? więcej »
 • Wypowiedzenie udziałów w spółdzielni

  Z dniem 30 czerwca ubiegłego roku ustał mój stosunek pracy w spółdzielni. Po roku czasu zgodnie ze statutem uchwałą Rady Nadzorczej zostałem wykreślony z rejestru członków. Mam pytanie o termin wystąpienia do spółdzielni o zwrot udziałów ponadobowiązkowych. Statut określa minimum 10 udziałów. Ja zadeklarowałem i wpłaciłem 24 udziały. W jakim czasie mogę wystąpić o zwrot 14 udziałów? więcej »
 • Spółdzielnia mieszkaniowa nie może wstrzymać dostawy wody do lokalu mieszkalnego

  Kilka dni temu od spółdzielni mieszkaniowej dostałam pismo informujące mnie, że na moim koncie opłat za wodę została mylnie zaksięgowana kwota 300 zł. Kwota ta została wyksięgowana z mojego konta ponad 2 lata później powodując automatycznie zadłużenie. Spółdzielnia wzywa mnie do uregulowania powyższego zadłużenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania pod groźbą odłączenia wody? Czy spółdzielnia może odłączyć mi wodę, czy te świadczenia nie uległy przedawnieniu? więcej »
 • Podwyżka opłat przez spółdzielnie musi być uzasadniona

  Posiadam mieszkanie w Spółdzielni mieszkaniowej (spółdzielcze własnościowe), która oprócz normalnej działalności, jest również operatorem telewizji kablowej. Problem w tym, że spółdzielnia dolicza do czynszu co miesiąc pewną kwotę za tzw. pakiet podstawowy telewizji kablowej. Nie korzystam z tej usługi, w związku z czym zgłosiłem problem do spółdzielni, lecz ta twierdzi, że może naliczać tą opłatę i nie zamierza z tego zrezygnować. Z uwagi na to, że otrzymałem pismo o planowanej podwyżce (sześciokrotnej) przedmiotowej usługi, chciałbym uzyskać informację (popartą odpowiednimi przepisami), czy spółdzielnia ma prawo żądać ode mnie opłat za usługę z której nie korzystam. Nadmieniam, że nie posiadam podpisanej żadnej umowy na dostarczanie takiej usługi. Dodatkowo, jeżeli nie posiadała takiego prawa, chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje możliwość odzyskania kwot już zapłaconych, ponieważ w takiej sytuacji byłyby to opłaty pobrane niezgodnie z prawem. więcej »
 • Członek spółdzielni mieszkaniowej obowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

  Mamy podzielniki na grzejnikach. Z każdym rokiem dopłaty do ogrzewania są coraz większe, dlatego chciałam zrezygnować z tych podzielników. Spółdzielnia twierdzi, że będzie mnie obciążać ryczałtem. Zastanawiam się czy w ogóle spółdzielnia miała prawo zakładać te podzielniki, jeżeli blok jest nie ocieplony a stolarka okienna w opłakanym stanie. Czy spółdzielnia ma prawo zakładać podzielniki, jeżeli ja nic nie podpisywałam, że wyrażam zgodę? więcej »
 • Umowa o przydział mieszkania spółdzielczego

  Spółdzielnia odmówiła mi w 1975 roku zasiedlenia przydzielonego mi mieszkania spółdzielczego lokatorskiego ponieważ nie spełniłem warunków stawianych w tym przydziale, po kilkunastu dniach widząc stanowczość spółdzielni kategorycznie odmawiając oddania do zasiedlenia tego mieszkania oddałem przydział, na to mieszkanie spółdzielni stosownym pismem do okoliczności jaka powstała wokół tego mieszkania. Czy oddając ten przydział a spółdzielnia go przyjmując, tym samym zerwana została umowa na przydzielenie mi tego mieszkania.

  więcej »
 • Spółdzielnia obowiązana jest dokonać przekształcenia prawa do lokalu spółdzielczego w prawo własności na żądanie członka

  Czy spółdzielnia przekształcając mieszkanie z spółdzielczego lokatorskiego na mieszkanie spółdzielcze na prawach własnościowych, musi mieć skierowane do niej pismo osoby zainteresowanej proszące o przekształcenie i czy musi wystawić odpowiednie ku temu pismo o przekształceniu tego mieszkania. Chodzi mi o stan z 1983 roku.

  więcej »
 • Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

  Jakie skutki na stosunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wywołuje powołanie lub odwołanie ze składu zarządu spółdzielni?
  więcej »
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
Copyright ® 2011-2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o.