2087
Szybka i skuteczna porada prawna online
Certyfikat Rzetelna Firma Gwarancja satysfaktcji
Certyfikat Nowoczesna Kancelaria Prawna

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

data publikacji: 21-04-2014
Czy jako jeden z dwóch członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jednocześnie jako jej wspólnik mogę samodzielnie podpisywać umowy z bankiem czy inne niezbędne dokumenty związane z prowadzeniem spraw spółki?

Należy odróżnić dwie kwestie, tj. prawa do reprezentacji oraz prawa do prowadzenia spraw spółki. Nie są one tożsame, a mówić kolokwialnie to nie to samo. Jako członek zarządu ma Pan prawo do prowadzenia spraw spółki na podstawie art. 208 § 2 K.s.h.. Przykładowo przejawem  prawa do prowadzenia spraw spółki będzie uprawnienie Pana do nakazania pracownikowi dokonania określonych czynności (np. prac biurowych). Natomiast prawo reprezentacji to prawo do składania w imieniu spółki oświadczeń woli, czyli przykładowo jak Pan podaje oświadczenia o zawarciu umowy z bankiem.  

 

W podanych okolicznościach mamy do czynienia z zarządem wieloosobowym i co do zasady sposób reprezentowania spółki w takim przypadku powinna określać umowa spółki. Jeśli tego nie czyni to wówczas znajdują reguły przewidziane w art. 205 § 1 k.s.h., zgodnie z którymi do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie ( złożenie oświadczeń woli) przez dwóch członków zarządu albo członka działającego łącznie z prokurentem. Jeśli w spółce nie został ustanowiony prokurent ani z umowy spółki nie wynika nic innego (najprościej to sprawdzić  poprzez sprawdzenie sposobu reprezentacji spółki w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego)  to umowę z bankiem powinno podpisać 2 członków zarządu. Nie ma tutaj znaczenia okoliczność, że jest Pan udziałowcem spółki.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Copyright ® 2011-2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o.