2087
Szybka i skuteczna porada prawna online
Certyfikat Rzetelna Firma Gwarancja satysfaktcji
Certyfikat Nowoczesna Kancelaria Prawna

Na orzeczenie sądu upadłościowego wydane w II instancji nie przysługuje środek odwoławczy

data publikacji: 20-03-2014
Sąd Upadłościowy II instancji w składzie 3-ch sędziów wydał postanowienie oddalające zażalenie na postanowienie sędziego komisarza w przedmiocie oddalenia sprzeciwu od listy wierzytelności. Z uzasadnienia postanowienia wynika, że sąd oparł swoje stanowisko na nieprawdziwych stwierdzeniach, że umowy przewłaszczenia wierzycieli na zabezpieczenie swojej wierzytelności zostały zawarte bez daty pewnej, co jest niezgodne z prawdą i zgromadzonym w sądzie materiale dowodowym. Czy od takiego postanowienia przysługuje wierzycielowi środek odwoławczy.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego zażalenie w postępowaniu upadłościowym przysługuje na postanowienie sądu kończące postępowanie oraz w przypadkach określonych w ustawie. Skarżącemu na postanowienie sądu II instancji nie przysługuje w tym przypadku żaden środek odwoławczy, gdyż zgodnie z dyspozycją przepisu art. 394[1] kodeksu postępowania cywilnego zażalenia na postanowienia Sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie przysługuje jedynie w sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna. Od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna nie przysługuje. Nie przysługuje w tym wypadku także skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 

 

 

Skoro zatem nie przysługuje kasacja, to zgodnie z art. 394[1] kodeksu postępowania cywilnego, nie przysługuje także zażalenie. Sytuacja taka na gruncie prawa budzi wątpliwości, ale w mojej ocenie nie zmienia to faktu, że orzeczenie takie nie podlega zaskarżeniu.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Copyright ® 2011-2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o.