2087
Szybka i skuteczna porada prawna online
Certyfikat Rzetelna Firma Gwarancja satysfaktcji
Certyfikat Nowoczesna Kancelaria Prawna

Prawo gospodarcze

 • Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

  Jestem pełnomocnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezes jest na urlopie i prosi mnie o podpisanie umowy kredytowej. Czym skutkuje mój podpis? Czy istnieje niebezpieczeństwo, że poniosę odpowiedzialność finansową w przypadku niespłacania kredytu przez firmę?
  więcej »
 • Złożenie rezygnacji z udzielonej prokury bez jej odowłania nie wywołuje skutków prawnych

  W jaki sposób mogę zrezygnować z prokury? Wystarczy wystosować pismo do sądu z powiadomieniem prezesa? Czy muszę to zrobić przez Notariusza? Prezes jest jedynym udziałowcem w Spółce, wiem że dobrowolnie nie zgodzi się na moją rezygnację z prokury, bo miałam problem by podpisał zgodę na moją rezygnacje z pracy. W Spółce powstają zadłużenia, a Spółka nie posiada majątku. Czy jeszcze przed zrzeczeniem się prokury mogę bez zgody prezesa zamknąć umowy z mediami, tj gaz, prąd, woda, (lokal w dniu dzisiejszym został na bieżąco opłacony).

  więcej »
 • Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

  Jakie skutki na stosunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wywołuje powołanie lub odwołanie ze składu zarządu spółdzielni?
  więcej »
 • Skutki upadłości przedsiębiorcy względem wykonania umów wzajemnych

  Nasz klient ogłosił upadłość, wiążę nas umowa na świadczenie usług z terminem wypowiedzenia 6 miesięcy. Jak syndyk może umowę wypowiedzieć w świetle prawa?

  więcej »
 • Zmiana zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Nastąpiła sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowi udziałowcy chcą zmienić zarząd, gdyż są to jeszcze poprzedni udziałowcy. Jak odwołać z zarządu tych poprzednich udziałowców?

  więcej »
 • Zmiany w krajowym rejestrze przedsiębiorców dotyczące zmian w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie formularze należy złożyć do KRS, aby zaewidencjonowane zostały zmiany w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak zmiana nazwy i siedziby spółki, zmiana działalności oraz składu zarządu i udziałowców? Czy należy najpierw zgłosić zmianę umowy spółki, a potem zmianę w zarządzie i jakie są opłaty za powyższe czynności?

  więcej »
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zawinione i bezprawne działanie lub zaniechanie na szkodę spółki

  W roku 2005 złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu sp. z o.o. w związku ze sprzedażą 100% udziałów nowemu właścicielowi. Nowy wspólnik podjął uchwałę o moim odwołaniu z zajmowanej funkcji. Po moim odejściu pracownicy spółki złożyli pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia za odprawy służbowe. Nowy właściciel przypozwał mnie jako interwenta ubocznego w sprawie. Przystąpiłem do sprawy po stronie spółki. Zanosi się, że sprawę wygrają pracownicy. Czy jest zagrożenie dotyczące mojej osoby w przypadku konieczności wypłaty wynagrodzenia. Nowy właściciel spółki już oskarża mnie o straty materialne z tego powodu. Wyrok jeszcze nie zapadł.

  więcej »
 • Powołanie w skład zarządu nie powoduje automatycznego nawiązania stosunku pracy

  Mam pytanie, czy istnieje taka możliwość, że osoba zostaje powołana jako członek w skład zarządu ale nie jest nawiązany z nią stosunek pracy. Dokładnie chodzi o spółdzielnie i tzw. społecznych członków zarządu. Osoby te nie świadczą pracy ale są czlonkami zarządu..

  więcej »
 • Jednomyślna uchwała wspólników może określić inny sposób zakończenia działalności spółki jawnej

  Mam pytanie odnośnie likwidacji dwuosobowej spółki jawnej: Spółka w chwili obecnej nie posiada majątku, który podlegałby likwidacji. Spółka nie posiada także zobowiązań, które podlegałyby spłacie. W umowie spółki jest jednak zapis o likwidacji, który stwierdza, że w razie rozwiązania spółki nastąpi jej likwidacja. Likwidację przeprowadzają wszyscy wspólnicy łącznie. Likwidatorzy spieniężą majątek spółki i po zaspokojeniu zobowiązań spółki pozostałą resztę podzielą między wspólników. W prawa i obowiązki zmarłego wspólnika wchodzą jego spadkobiercy. Czy w takiej sytuacji możemy rozwiązać spółkę poprzez jednomyślną uchwałę wspólników i nie będzie musiało być przeprowadzone postępowanie likwidacyjne?:
  więcej »
 • Odpowiedzialność współmałżonka członka zarządu spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji sprzed nowelizacji k.r.o.

  Uprzejmie proszę o informację prawną dotyczącą odpowiedzialności współmałżonka członka zarządu na podstawie art. 299 k.s.h., a w szczególności w związku ze zmianami w kodeksie rodzinnym dokonanymi w styczniu 2005 roku. Jaki moment będzie decydował o stosowaniu przepisów przed lub po zmianach w przypadku, gdy termin płatności faktury wierzyciela przypadał na 2001 rok, a bezskuteczność egzekucji w stosunku do spółki została stwierdzona w 2002 roku.

  więcej »
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 14 Następna »
Copyright ® 2011-2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o.