2087
Szybka i skuteczna porada prawna online
Certyfikat Rzetelna Firma Gwarancja satysfaktcji
Certyfikat Nowoczesna Kancelaria Prawna

Prawo gospodarcze

 • Prawa akcjonariusza do uzyskania informacji od spółki

  Jestem akcjonariuszem w spółce akcyjnej, w której jednak nie mam większości. Nie jest to także spółka publiczna notowana na giełdzie. Chciałbym jednak uzyskać od zarządu informację w zakresie aktualnej sytuacji spółki. Czy zarząd ma obowiązek udzielić mi takiej informacji a jeżeli tak to w jakim zakresie? więcej »
 • Znaki towarowe podlegają ochronie prawnej

  Chciałbym otworzyć firmę, która będzie sprzedawać zamienniki oryginalnych produktów. Czy mogę użyć zdjęć oryginalnego produktu i podpisać je swoją nazwą produktu dodając, że jest to zamiennik? Czy takie działanie jest zgodne z prawem? więcej »
 • Rezygnacja z funkcji członka zarządu

  Jestem członkiem zarządu oraz wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie złożyłem rezygnację powiadamiając drugiego członka zarządu o mojej rezygnacji z funkcji członka zarządu. Czy jeżeli ten członek ten nie odebrał mego pisma z rezygnacją (listem poleconym) to czy rezygnacja jest skuteczna? więcej »
 • Nie można anulować podjetej uchwały

  Czy jest możliwe anulowanie uchwały o wypłacie wynagrodzenia dla członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Wynagrodzenie nie zostało wypłacone, natomiast uchwała została złożona w księgowości i teraz pytanie, czy mogę anulować tą uchwałę? A jeśli tak, to jakich dokumentów do tego potrzebuję? więcej »
 • Zmiana spłaty nalezności okreslona w akcie notarialnym wymaga zgody wierzyciela

  Na podstawie aktu notarialnego zobowiązałam się do spłacenia zadłużenia. Jednak zaszły pewne okoliczności z powodu których nie jestem w stanie zrealizować tego zobowiązania w ustalonym terminie. Pozostały dwie ostatnie raty. Wiem, iż z mocy tego aktu notarialnego poddaję się egzekucji wprost. Chciałbym jednak terminy spłaty przesunąć. Mogę oczywiście negocjować z kontrahentem, jednak wynik tych negocjacji może być niepewny. Czy istnieje inny sposób na zmianę terminów spłaty na przykład w sądzie? więcej »
 • Wynagrodzenie prowizyjne jest należne jeżeli strony ustaliły taki sposób jego ustalenia

  W okresie kilkunastu miesięcy prowadziłam działalność gospodarczą współpracując z pewną firmą. Mieliśmy podpisaną umowę zlecenie, w której poza wymienioną stawką miesięczną była określona prowizja od dokonanej sprzedaży w wysokości określonej procentowo (bez żadnych dodatkowych warunków). Na koniec naszej współpracy wystawiłam zleceniodawcy dodatkową fakturę na tą prowizję na podstawie faktur wystawionych moim klientom. Zleceniodawca nie chce mi tego wypłacić tłumacząc, że nie on tą prowizję wyliczał. Czy w takiej sytuacji mogę się udać do sądu i walczyć o te pieniądze, które uważam za należne według tego, na jakich warunkach i ustaleniach słownych między nami na początku podpisywaliśmy tą umowę? więcej »
 • Lokal do wykonywania działalności w formach wychowania przedszkolnego musi spełniać określone wymogi

  Chcę założyć działalność gospodarczą w formie dziennej opieki nad dziećmi i form pozaszkolnych działalności wspierających edukację i naukę języków. Zamierzam wynajmować budynek, który obecnie ma status budynku gospodarczego z możliwością zamieszkania. Czy w takim budynku mogę prowadzić taką działalność bez wykonywania przekształcenia? Czy czekają mnie (lub właściciela) kary lub sankcje z tego powodu? Czy budynek przejdzie pozytywnie proces odbioru architekta z urzędu miasta? więcej »
 • Zawiadomienie o czynności egzekucyjnej przerywa bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego

  Kilka lat temu, jako wspólnicy spółki cywilnej nabyliśmy nieruchomość na działalność gospodarczą, od której należało płacić podatek od nieruchomości. Podatku nie uiściliśmy i w wyniku postępowania egzekucyjnego nieruchomość ta została sprzedana, ale w związku z posiadaniem jako pierwszego wpisu hipotecznego przez bank, to on otrzymał całą kwotę z egzekucji. Gmina teraz wystawiła tytuły egzekucyjne dotyczące niezapłaconego podatku na każdego ze wspólników. Napisałam pismo do gminy o umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w podatku od nieruchomości, powołując się na przedawnienie zobowiązania. Otrzymałam odpowiedź odmowną, w związku z tym, że jak pisze gmina nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomiony. W decyzji stwierdza się, że przedawnienie w przedmiotowej stawie zostało przerwane złożeniem dwóch wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej kaucyjnej. Czy w związku z tym, celowym i prawidłowym byłoby złożone pismo odwoławcze od tej decyzji? więcej »
 • Członek zarządu może odpowiadać za długi spółki własnym majątkiem

  Czy mogę obawiać się egzekucji z emerytury długu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której bylem w zarządzie i w terminie nie zgłoszono wniosku o upadłość. Sprawa jest obecnie w sądzie i wyrok może być dla mnie niekorzystny. więcej »
 • Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

  Do której kategorii kwalifikuje się wierzyciel w postepowaniu upadłościowym, który dokonał odstąpienia od umowy w terminie określonym w regulaminie, lecz nigdy nie otrzymał zwrotu wpłaconych środków? Zawarta umowa przestała istnieć dnia 11.07.2012 roku, kiedy to inwestor skorzystał z zagwarantowanego w regulaminie prawa do odstąpienia od niej w przeciągu 30 dni. Niestety, kapitał podlegający zwrotowi w przeciągu 14 dni, nigdy nie został zwrócony. Wydaje mi się oczywiste, że umowy nie było, a pieniądze wierzyciela zostały przez upadłą spółkę (AMBER GOLD) nieprawnie użyte do wzbogacenia masy upadłościowej. więcej »
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 14 Następna »
Copyright ® 2011-2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o.