porady prawne online

Prawo autorskie do projektu architektonicznego a dozwolony użytek

Porady Prawne Prawo autorskie
Jestem współwłaścicielem nieruchomości, która nabyłam po zmarłym moim ojcu. Był on inwestorem budynku mieszkalnego – zmarł w 1980 roku . Zwróciłam sie do Starostwa Powiatowego Wydziału Architektury z wnioskiem o wydanie kserokopii pełnej dokumentacji nieruchomości na użytek własny. Dom był budowany w latach 1957-58, potem był rozbudowywany w 1962 oraz 1971 i w 1985 roku. Pan Naczelnik Architektury oświadczył mi, że mogę jedynie otrzymać kserokopię dokumentów urzędowych – natomiast planów projektów nie otrzymam, ponieważ zabrania tego ustawą o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku. Jak juz wcześniej wspomniałam budynek był rozbudowywany cztery razy, tyle co wiem dwóch projektantów juz nie żyje i na pewno zgody od tych osób juz nie otrzymam. Czy Starostwo Powiatowe Wydział Architektury powinno wydać kserokopie dokumentacji projektowej współwłaścicielowi (administratorowi budynku) na własny użytek?

Zgodnie art. 1 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim, przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. Natomiast na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy, nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Na tej podstawie oparła się interpretacja urzędnika, który wydał Pani dokumenty urzędowe a nie wydał projektu architektonicznego.

Nie mniej jednak zgodnie z art. 23 (1) ustawy, nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnienie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie:

  1. Przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub
  2. Zgodnego z prawem korzystania z utworu.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy, bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno – urbanistycznego… Ponadto zgodnie z art. 33 (5) ustawy, wolno korzystać z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego.

Mając powyższe na uwadze, naszym zdaniem jeżeli jest Pani współwłaścicielem budynku, Starostwo Powiatowe nie może się powołać na prawo autorskie, odmawiając wydania kserokopii planów, jeżeli wskazuje Pani, że są one potrzebne w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego. Starostwo może wykonać kserokopię projektu i ją Pani udostępnić. Proponujemy wystąpić na piśmie do Starostwa, a w przypadku odmowy będzie Pani mogła zaskarżyć taką decyzję.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments