porady prawne online

Prawa autorskie w przypadku streszczenia utworu

Porady Prawne Prawo autorskie
Chciałbym zająć się pisaniem streszczeń różnych książek, a następnie ich sprzedażą na terenie Polski. Streszczenia takie będą miały około 5 do 8 stron tekstu. Z założenia streszczenia nie będą zawierały cytatów z książek źródłowych. Czy do wprowadzania do sprzedaży streszczeń potrzebuję zgody osób posiadających prawa autorskie do książek (są to książki współczesne, opublikowane w ciągu ostatnich 10 lat)?

Stosownie do treści art. 2 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania. Przywołany powyżej artykuł 2 ust. 1 prawa autorskiego wymienia tylko przykładowe rodzaje opracowań takie jak: tłumaczenie, przeróbka, adaptacja. Jednakże w literaturze przedmiotu wskazuje się jeszcze dodatkowe rodzaje opracowań, w tym min.: streszczenia, dramatyzacje powieści, inscenizację dramatu, aranżacje muzyczne, antologie, edycje krytyczne.

Generalnie samo sporządzenie opracowania jest dozwolone, wyjątek stanowi sporządzenie opracowania programu komputerowego i bazy danych, które wymaga zezwolenia podmiotu prawa. Natomiast korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowania, w tym przypadku sprzedaż, wymaga zgody twórcy dzieła pierwotnego, dopóki trwają autorskie prawa majątkowe. Chociaż ustawa nie wymaga, aby zgoda była udzielona na piśmie, to jest to zalecane ze względów dowodowych. Bez względu na okoliczność czy autorskie prawa majątkowe wygasły czy też jeszcze trwają zawsze na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

Jeżeli prawa autorskie majątkowe nie wygasły (w Pana przypadku tak właśnie jest), twórca utworu pierwotnego może żądać zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z jego utworu. Zgodnie z art. 36 ustawy majątkowe prawa autorskie gasną z upływem lat siedemdziesięciu:

  1. od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych,
  2. w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość,
  3. w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca – od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia,
  4. w odniesieniu do utworu audiowizualnego – od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments