porady prawne online

Prawa autorskie do projektu i obowiązek zaplaty za nieodebrany projekt

Porady Prawne Prawo autorskie
Zgłosiłem sie do agencji reklamowej o przygotowanie projektu. Dostarczyłem wzór jak ma wyglądać folder, zdjęcia ,opisy, logo itp. Przygotowano jakiś projekt, ale wszystko trwało chyba dwa miesiące. Dostałem także wówczas wycenę, nie do przyjęcia dla mnie. Poprosiłem inną agencję o wycenę foldera wraz z projektem, dostałem ją juz na drugi dzień i o połowę tańszą. Wykonali oni na moje zamówienie nowy podobny folder. Powiadomiłem tamtą agencje reklamową, że rezygnuje z ich usług, a oni żążądali zapłaty za wykonanie projektu oraz że mają prawa autorskie do tego projektu, mimo tego ze jest on zmieniony. Przez tą agencje straciłem dwa miesiące, nie potrafili się od razu określić co do ceny foldera. Nie podpisywałem z nimi żadnych umów na projekt ani na druk. Czy mają prawa autorskie, jeżeli wszystkie materiały otrzymali ode mnie? Czy mam płacić z projekt który do niczego mi sie nie przyda ?

Prawa autorskie do projektu jako całości przysługują Twórcy, w tym przypadku agencji reklamowej, która projekt przygotowała. Wynika to wprost z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Także opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. W tym zakresie Panu przysługują prawa do logotypów i innych i innych materiałów jakie Pan przekazał agencji, natomiast utwór w postaci folderu (skład i forma graficzna) stanowi nowy utwór, do którego prawa autorskie przysługują agencji.
W zakresie samego zlecenia, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności Tytuł XV Umowa o dzieło. Zgodnie z art. 628 § 1 k.c. wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła nie musi być określona wprost, można ją określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Ponadto jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.
Sama umowa nie musi być zawarta w formie pisemnej. W tym przypadku, na podstawie okoliczności, możemy mówić, że doszło do zawarcia umowy (w formie ustnej). Przepisy umowy o dzieło nie przewidują wypowiedzenia tej umowy, natomiast regulują możliwość odstąpienia od umowy, czyli złożenia oświadczenia woli, na skutek którego stosunek prawny wygasa od momentu zawarcia umowy (ex tunc). Wskutek odstąpienia wygasa nie tylko zobowiązanie główne, ale i akcesoryjne: zobowiązanie zapłaty kary umownej (na podstawie art. 635 k.c.). Skoro takiego oświadczenia Pan nie złożył, agencja reklamowa może żądać zapłaty za wykonane dzieło (projekt). Kwestia ustalenia wynagrodzenia jest sprawą drugorzędną, nie mniej jednak jeżeli nie będzie porozumienia w tym zakresie, wynagrodzenie takie może być ustalone na drodze sądowej.
Reasumując, winien Pan jakoś porozumieć się z agencją, płacąc przynajmniej wynagrodzenie za nakład poniesionej pracy przez agencję, z jednoczesnym przeniesienie
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments