2087
Szybka i skuteczna porada prawna online

Polityka prywatności

Administrator

Wszelkie dane osobowe oraz inne informacje dotyczące Użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz innymi przepisami prawa polskiego przewidującego taką ochron

 

Administratorem danych osobowych jest spółka SerwisPrawa.pl Sp. z o. o. z siedzibą 53-332 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI KRS pod nr 0000304678, posiadająca nr NIP 6462804925, REGON 240796125, o kapitale zakładowym 333.400 zł opłaconym w całości.

 

Administrator podjął wszelkie działania zmierzające do ich ochrony danych osobowych, oraz do ochrony prywatności. Baza z danymi osobowymi została zgłoszona do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (zgłoszenie nr 003531/2007, nr księgi 085496.

 

Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o Użytkownikach serwisu.

 

Zakres zbieranych i przetwarzanych danych

Dane osobowe

Gromadzimy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez serwis usług. Rozróżniamy dwie kategorie zbieranych danych, dane podstawowe oraz dane rozszerzone. W zakresie danych podstawowych zbieramy i przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika:

 1. imię i nazwisko,
 2. adresu e-mail,
 3. miasto zamieszkania i województwo,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. nr telefonu.

Dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.
Oprócz powyższych danych mogą być gromadzone dodatkowe dane osobowe - dane rozszerzone obejmujące m. in.:

 1. adres zamieszkania,
 2. nazwa i siedziba przedsiębiorstwa,
 3. siedziba przedsiębiorstwa,
 4. nr NIP,
 5. dane statystyczne.

Dane rozszerzone gromadzone są w celu wykonania określonych usług zgodnie z postanowieniami właściwych regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w celu wystawienia faktury VAT.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.
Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. Nie dotyczy to zbieranych danych podstawowych.

Informacje o komputerze (dane eksploatacyjne)

Administrator gromadzi dane o nr IP komputera dla celów statystycznych.

 

 

Zabezpieczenie danych osobowych

Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie rzeczypospolitej Polskiej, które są hostowane przez firmę Home.pl Sp. z o. o. Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia zabezpieczenie serwerów, które posiadają zabezpieczenie techniczne oraz organizacyjne uniemożliwiając bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Jedyne osoby, które mają upoważnienie do dostępu do serwerów, na których są gromadzone dane osobowe, to odpowiednio przeszkoleni pracownicy Administratora.

 

Udostępnienie danych

Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, poza wyjątkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis listów elektronicznych.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych.
W Serwisie dostępna jest po zalogowaniu strona Moje Konto, za pomocą której Użytkownik może przeglądać swoje dane, uaktualnić je lub usunąć.
Po usunięciu danych osobowych, Administrator ma prawo gromadzić i przetwarzać jedynie te dane, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami prawa w celu potwierdzenia wykonania usługi, rozliczenia podatków, przez okres wskazany w tych przepisach. Administrator może także przetwarzać dane osobowe obejmujące imię i nazwisko lub adres poczty elektronicznej w celu zapobieżenia dalszemu przetwarzaniu innych danych osobowych oraz potwierdzenia, usunięcia danych. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych.

 

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu, która taką zmianę będzie wymuszać.
Użytkowników serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronach Serwisu.

2087
Jakość Obsługi
 • Dobry serwis, fachowa pomoc prawna, polecam

  anonim
 • Obsługa do czasu skorzytasnia z porady była bardzo dobra, i pomimo ze wycofałam sie z rozwiązania swojego problem,u za pomoca portalu - jak bedzie trzeba na pewno skorzytam ponownie z rady

  Sebastian z Wrocławia
 • Witam wszystkich zainteresowanych. Po raz pierwszy kontaktowałem się z kancelarią prawną. Jestem mile zaskoczony obsługą oraz szczegółową i wyczerpującą treścią porady. Oceniam na 5

  Tadeusz z Krakowa
Certyfikat Rzetelna Firma Gwarancja satysfaktcji Certyfikat Nowoczesna Kancelaria Prawna
SerwisPrawa.pl sp. z o.o.
Plac Powstańców Śląskich 7
53-332 Wrocław
porady@poradyprawne.biz.pl
Tel. 71/ 390 84 08
Copyright ® 2011-2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o.