porady prawne online

Pełnomocnictwo można cofnąć w każdym czasie

Porady Prawne Prawo cywilne
Kilka lat temu dałam pisemną zgodę, potwierdzoną notarialnie na sprzedaż nabytej przeze mnie własności części domu po śmierci mojego ojca. Jak długo ważne jest takie upoważnienie? W jaki sposób można go cofnąć?

Kwestie związane z udzieleniem, cofnięciem i wygaśnięciem pełnomocnictwa reguluje przepis art. 101 § 1 i 2 k.c. (kodeksu cywilnego). Zgodnie z tymi przepisami, zasadniczo udzielone pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej przestaje być skuteczne z chwilą jego odwołania, a także w razie śmierci mocodawcy lub pełnomocnika (chyba że w treści pełnomocnictwa inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa). Udzielone pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane (chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa).

 

W celu odwołania pełnomocnictwa należy złożyć oświadczenie pełnomocnikowi o odwołaniu pełnomocnictwa. W opisanym stanie faktycznym wystarczające będzie aby odwołanie pełnomocnictwa nastąpiło na piśmie. W oświadczeniu o odwołaniu pełnomocnictwa należy wezwać pełnomocnika do zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. Jeżeli nie będzie możliwości doręczenia takiego oświadczenia bezpośrednio do rąk pełnomocnika (pełnomocnik powinien potwierdzić odbiór tego oświadczenia) lub pełnomocnik odmówi potwierdzenia odbioru, oświadczenie takie należy przesłać za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments