porady prawne online

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna nie może wykonywać innej pracy zarobkowej

Porady Prawne Prawo administracyjne
Za kilka dni kończy mi się umowa o pracę. Chciałabym się zarejestrować w Urzędzie Pracy jako bezrobotna i uzyskać prawo do zasiłku. Mam jednak podpisanych kilka umów zleceń, z których od dłuższego czasu nie mam żadnych dochodów(i nie zamierzam mieć w czasie pobierania zasiłku). Czy w związku z tym mam prawo do uzyskania statusu bezrobotnej z prawem do zasiłku, czy najpierw muszę rozwiązać te umowy?

Zasiłek dla osób bezrobotnych przysługuje osobie, która posiada status bezrobotnego a nadto spełnia wymogi określone w art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W myśl art. 2 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy za osobę bezrobotną uważa się  osobę, która m. in. jest niezatrudniona i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej. Jako inną pracę zarobkową ustawodawca uznał wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych. Tylko taka osoba, która uznana zostanie za osobę bezrobotną może po spełnieniu innych wymogów (m. in. co do wymaganego stażu zatrudnienia) uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Mając powyższe na uwadze, w naszej ocenie posiadanie zawartych umów zlecenia stanowi wykonywanie innej pracy zarobkowej, co w konsekwencji uniemożliwia uzyskanie statusu osoby bezrobotnej, a tym samym nie może taka osoba starać się o przyannie zasiłku dla osób bezrobotnych.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments