porady prawne online

Odroczenie przesłuchania w charakterze świadka

Porady Prawne Prawo administracyjne
Moja siostra odebrała wezwanie na świadka dla mnie. Ja od 5 lat mieszkam za granicą. Jest to związane z moją ostatnio wykonywaną pracą w Polsce. Bylem kierowcą cysterny czyli jest to na pewno ta sprawa. Czy jest możliwość usprawiedliwienia?

Każda osoba, która zostanie wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się do sądu i złożyć zeznania. Obowiązek stawiennictwa powstaje z chwilą, gdy świadek odbierze stosowne wezwanie albo gdy sąd na rozprawie zobowiąże go do stawiennictwa. W przypadku gdy wezwanie odbiera dorosły domownik lub inna osoba, zgodnie z odpowiednimi przepisami postępowania cywilnego lub karnego, mamy do czynienia z tzw. doręczeniem zastępczym.

W opisanym stanie faktycznym winien Pan sporządzić i przesłać do sądu odpowiednie pismo (najlepiej aby doszło ono do sądu przed terminem rozprawy), w którym usprawiedliwi Pan przyczynę swojego niestawiennictwa związaną z pobytem poza granicami kraju. Jednocześnie w piśmie tym winien Pan wnosić o przesłuchanie w innym terminie (kiedy będzie Pan w Polsce) lub przesłuchanie przez właściwy sąd w miejscu Pana zamieszkania w ramach pomocy prawnej. Do pisma winien Pan załączyć jakieś wiarygodne potwierdzenie Pana pobytu poza granicami kraju. W piśmie należy wskazać termin na jaki został pan wezwany oraz sygnaturę akt sprawy, w której ma Pan być świadkiem.

Sąd nie jest związany Pana wnioskiem i w razie gdy nie uzna usprawiedliwienia za wystarczające będzie mógł nałożyć na Pana jako świadka grzywnę za niestawiennictwo. Stąd po wysłaniu pisma a przed terminem wyznaczonym na Pana przesłuchanie najlepiej zadzwonić do sądu i dowiedzieć się, czy Pana wniosek został uwzględniony.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments