porady prawne online

Obowiązek meldunkowy spoczywa na lokatorze

Porady Prawne Prawo administracyjne
Mam pytanie dot. wymeldowania z pobytu stałego matki. Jestem właścicielką mieszkania, które jest w trakcie sprzedaży, w związku z wjazdem na stale za granice. Matka nie chce wyrazić na to zgody. Czy mogę ją sama wymeldować, czy musi to zrobić ona osobiście? Nadmieniam, że matka posiada dużą emeryturę i stać ją na wynajem mieszkania, a zwykła złośliwość z jej strony uniemożliwi mi sprzedaż mieszkania.

Należy odróżnić zameldowanie od prawa do mieszkania w mieszkaniu. Meldunek jest czynnością administracyjną, realizowaną zgodnie z przepisami prawa i ma umożliwić ustalenie pobytu czasowego lub stałego danej osoby. Meldunek nie ma natomiast nic wspólnego z prawem do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym. Zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym. Podobnie wygląda sprawa z wymeldowaniem, również to na tej osobie, a nie na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek dopełnienia obowiązku meldunkowego. Jeżeli osoba taka opuści miejsce stałego lub czasowego pobytu bez spełnienia obowiązku wymeldowania się, wówczas istnieje możliwość wymeldowania administracyjnego – organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym obowiązek meldunkowy spoczywa na Pani matce. Nie ma ona obowiązku się wymeldować do czasu gdy w lokalu mieszkalnym stale zamieszkuje. Pani uprawniona byłaby do wszczęcia procedury wymeldowania w przypadku, gdyby Pani matka opuściła lokal i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Aby przeprowadzić procedurę wymeldowania administracyjnego konieczne jest uprzednie opuszczenie lokalu przez Pani matkę, a jeżeli nie będzie ona chciała tego zrobić – złożenie powództwa o eksmisję.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments