porady prawne online

Nie można zawierać umowy z samym sobą

Porady Prawne Prawo cywilne
Jestem kierownikiem w spółce w której mogę zawierać określone umowy. Jednocześnie zawarłem jako osoba prowadząca działalność gospodarczą umowę z tą spółką. W mojej firmie zatrudniam pracownika na umowę o pracę. Czy ja jako kierownik i osoba prowadząca działalność mogę zawrzeć umowę z własną firmą na świadczenie określonych usług? W tym momencie byłbym obydwiema stronami umowy. Czy prawo wyklucza taką sytuację, a jeżeli tak, to jaki przepis prawa o tym mówi?

Przepisy prawa ograniczają możliwość dokonywania czynności prawnych z samym sobą. Przepisem, który określa taki zakaz jest art. 108 Kodeksu cywilnego, który określa, że pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy.

 

Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony. Jak wynika z treści tego przepisu sam ustawodawca dopuścił możliwość dokonania czynności prawnej z samym sobą wtedy, gdy ze względu na treść tej czynności wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy (np. pełnomocnik dokonuje bezpłatnego przysporzenia na rzecz mocodawcy, lub nabywa od niego towar po obowiązującej cenie sztywnej). W odniesieniu do czynności, w których obie strony miałyby być reprezentowane przez tą samą osobę (tego samego pełnomocnika) oznaczałoby to, że treść tej czynności wyłącza możliwość naruszenia interesów którejkolwiek ze stron.

 

Dokonanie czynności prawnej z przekroczeniem powyższej zasady nie powoduje nieważności takiej czynności, a jedynie czynność taka jest czynnością niezupełną (negotium claudicans), której skuteczność zależy od ewentualnego potwierdzenia przez mocodawcę jej ważności, przy odpowiednim stosowaniu art. 103 k.c. Sąd Najwyższy dopuścił w kilku orzeczeniach analogiczne stosowanie przedmiotowego przepisu do innych stanów faktycznych, w których wspólnym mianownikiem były czynności dokonywane z samym sobą przez osobę fizyczną występującą jednocześnie jako organ osoby prawnej. Uchwała składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (będąca zasadą prawną) z dnia 30 maja 1990 roku sygn. akt III CZP 8/90 stwierdza, że nie jest ważna umowa spółki z o.o. i umowa spółki akcyjnej zawarta przez osobę występującą równocześnie w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik przedsiębiorstwa państwowego, jeżeli osoba ta piastuje w tym przedsiębiorstwie stanowisko zastępcy dyrektora, głównego księgowego lub stanowisko równorzędne albo jest członkiem rady pracowniczej tegoż przedsiębiorstwa.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments