porady prawne online

Na wypowiedzenie najmu zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele

Porady Prawne Prawo cywilne
Jestem współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, który wynajmujemy pewnej osobie. Obecnie chcemy ten najem wypowiedzieć. Czy współwłaściciele wszyscy muszą wypowiedzieć najem, czy wystarczy aby jeden z nich (współwłaścicieli) wypowiedział taką umowę?

W przypadku zarządzania nieruchomością wspólną odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 199 i nast. k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którymi w przypadku rozporządzania wspólną nieruchomością przez jednego ze współwłaścicieli zachodzi konieczność uzyskania odpowiedniej zgody na jej dokonanie od pozostałych współwłaścicieli. Czy zgoda ma dotyczyć wszystkich współwłaścicieli czy tylko większości zależy od tego czy, rozporządzenie rzeczą (nieruchomością) ma charakter czynności zwykłego zarządu (w takim wypadku konieczna będzie zgoda większości) czy też przekracza zakres zwykłego zarządu (czynności wymagać będzie zgody wszystkich współwłaścicieli).

 

Pod pojęciem zwykłego zarządu należy rozumieć takie czynności, które wiążą się z załatwianiem bieżących spraw związanych z normalną eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym. Pozostałe czynności, które nie wchodzą w zakres zwykłego zarządu należy zaliczyć do czynności przekraczających ten zwykły zarząd. Do takich czynności przekraczających zwykły zarząd zalicza się nie tylko zbycie rzeczy wspólnej, jej obciążenie, ale także zmianę przeznaczenia itp. W przypadku zatem oddania nieruchomości lub jej części osobie trzeciej do użytkowania lub w najem, co do zasady należy uznać, że czynność taka przekracza zwykły zarząd nieruchomością, a tym samym nie może być ona dokonana bez zgody wszystkich współwłaścicieli. Tak samo zatem należy zakwalifikować wypowiedzenie umowy najmu, tj. jako czynność przekraczającą zwykły zarząd nieruchomością. Czynność taka związana z zawarciem umowy najmu, jej wypowiedzeniem mogła by być uznana za nie przekraczającą zwykłego zarządu, gdyby przeznaczeniem nieruchomości było wynajmowanie lokali. W takim przypadku zawarcie umowy najmu można by uznać za czynność zwykłego zarządu, stad współwłaściciel nie musiałby uzyskiwać zgody pozostałych współwłaścicieli – wystarczająca byłaby zwykła większość.  Brak odpowiedniej zgody na dokonanie czynności prawnej powoduje jej nieważność, a więc w takim wypadku nie dojdzie do rozwiązania umowy najmu.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments