Kto dziedziczy spadek po zmarłym?

Kto dziedziczy spadek po zmarłym?

Artykuł miesiąca Prasóweczki

Kto dziedziczy spadek po zmarłym? Z tym pytaniem boryka się wiele osób, które zastanawiają się, co będzie z ich majątkiem, kiedy umrą, lub te, które nie wiedzą, jak może przebiec sprawa spadkowa po śmierci bliskiej im osoby. Z tego też względu postanowiliśmy nieco rozjaśnić, jak wygląda sprawa dziedziczenia po zmarłym, oraz co za tym idzie, kto ma prawo do spadku, lub też jego części.

Dziedziczenie dzieci po śmierci rodzica

W przypadku dziedziczenia majątku po rodzicu mamy trzy opcje, a mianowicie:

-majątek odziedzicza jedno dziecko.

-spisany notarialnie testament.

-podział pomiędzy rodzeństwo.

-podział pomiędzy dzieckiem (lub dziećmi) a współmałżonkiem/drugim rodzicem.

W pierwszej opcji sprawa jest dosyć łatwa- dziecko dziedziczy wszystko po rodzicu, ale jeżeli nie był sporządzony notarialnie testament, to potrzebna będzie sprawa spadkowa. W drugim przypadku nie jest potrzebna sprawa spadkowa, chyba że zmarły miał dzieci lub żonę/męża i zapisał majątek komuś innemu, lub tylko jednemu dziecku- wtedy pozostali uprawnieni mogą wystąpić o tak zwany zachówek, który wynosi 50 procent dziedziczonego majątku lub 2/3 majątku, jeżeli uprawniony jest poniżej 18 roku życia, lub jest niezdolny do samodzielnej egzystencji. Kolejny przypadek to podział pomiędzy rodzeństwem- co do zasady, jeżeli do podziału jest tylko rodzeństwo, to każdy z nich ma prawo otrzymać taką samą część spadku co reszta- natomiast jeżeli któreś z nich uzna, że należy mu się więcej, to wtedy sprawa trafia do sądu, i to sąd orzeka, kto ile dostanie spadku. Z kolei w czwartym przypadku sprawa wygląda następująco: jeżeli nie był spisany notarialnie testament, to 50 procent należy się małżonkowi zmarłej osoby, natomiast reszta majątku dziecku lub dzieciom, czyli przykładowo zmarł ojciec, który miał dwójkę dzieci, i był on w związku małżeńskim z ich matką, to matka dostaje 50 procent spadku, a dzieci po 25.

Dziedziczenie po rodzeństwie

Co do zasady po zmarłym bracie lub siostrze, dziedziczy jego rodzeństwo, chyba że zmarły był w chwili śmierci w związku małżeńskim, lub miał dzieci. W przeciwnym razie, jeżeli nie był sporządzony notarialnie testament, to sprawa trafia do sądu, i to on decyduje kto z rodzeństwa ile dostanie, chyba że zmarły miał tylko jednego brata lub siostrę- wtedy sprawa jest przeprowadzona tylko i wyłącznie w celu przekazania prawnego majątku spadkobiercy.

Dziedziczenie po obcej osobie

Może być też tak, że odziedziczymy majątek po osobie niespokrewnionej z nami, z tym że po pierwsze musi być wtedy spisany notarialnie testament, po drugie, jeżeli są inni uprawnieni do spadku, to sprawa może trafić do sądu, a sąd może na przykład orzec o podziale majątku lub też orzec, że mamy obowiązek wypłaty zachowku.

Odmowa przyjęcia spadku po zmarłej osobie

Warto przy tym pamiętać, że przysługuje nam odmowa przyjęcia spadku po zmarłej osobie. Wtedy spadek albo przechodzi na kolejnego najbliższego krewnego, albo ulega przepadkowi. Jest to ważne, zwłaszcza gdy zmarła osoba miała długi, ponieważ niestety, ale długi są dziedziczne. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli mamy nieletnie dzieci, to w takim przypadku musimy również zrzec się w ich imieniu, w przeciwnym razie długi spadają na dziecko. To samo dotyczy kobiety, która jest w ciąży- ona również musi zrzec się spadku w imieniu swojego nienarodzonego dziecka. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy musieli albo spłacić dług, albo narazimy się na wiele nieprzyjemnych konsekwencji takich jak między innymi egzekucje komornicze.

Podsumowanie

Sprawy spadkowe bardzo często są skomplikowane oraz bolesne, ponieważ z jednej strony często jesteśmy w żałobie po bliskiej zmarłej nam osobie, z drugiej zaś strony bardzo często dochodzi wtedy do bardzo burzliwych konfliktów rodzinnych, które często są w stanie po prostu zniszczyć rodzinne relacje. Dla tego też jeżeli tylko to możliwe lepiej jest załatwić tego typu sprawy jeszcze za życia- w ten sposób unikniemy wielu niepotrzebnych, oraz co najważniejsze wyjątkowo nieprzyjemnych kwestii związanych z dziedziczeniem spadku po zmarłej osobie.

Zobacz również Forum prawa

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments