porady prawne online

Emerytuara jest należna bez względu na staż pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Opieka społeczna Porady Prawne
Moja ciotka przez całe swoje życie pracowała 9 lat 6 miesięcy, a przez 6 lat była na tzw. okresach nieskładkowych. Urodziła się w 1950 roku. Czy po skończeniu 60 lat będzie miała prawo do emerytury? Obecnie nie pracuje od kilkunastu lat. Z tego co czytałem by mogła mieć emeryturę w ZUS musi mieć co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Czy zapisania się do OFE ma jakikolwiek sens, a może dobrowolne opłacanie składek ubezpieczeniowych przez kolejne lata? Co z osobami które nie mają 20 letniego stażu, przecież płaciły składki na ubezpieczenie emerytalne?

westie nabycia praw emerytalnych reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. nabywają prawo do emerytury według nowych zasad niezależnie od faktu przystąpienia lub nieprzystąpienia do jednego z otwartych funduszy emerytalnych. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.
Prawo do emerytury według nowych zasad nie jest uzależnione od udowodnienia określonego minimalnego okresu ubezpieczenia.
Podstawą obliczenia emerytury według nowych zasad jest zwaloryzowana kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zaewidencjonowana na koncie ubezpieczonego, za okres od 1 stycznia 1999 r. powiększona o zwaloryzowany kapitał początkowy. Emerytura stanowić będzie równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia zgromadzonej na koncie kwoty przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi  przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.
Wysokość emerytury przyznanej na wniosek osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., które w latach 2009 – 2013 osiągną  powszechny wiek emerytalny z wyjątkiem osób, które pobrały emeryturę na podstawie przepisów dotychczasowych, o ile osoby te nie były członkami otwartego funduszu emerytalnego – będzie ustalana w części na starych, a w części na nowych zasadach.
Kobietom, które wiek uprawniający do emerytury 60 lat osiągną w latach 2009-2013 i nie skorzystają z emerytury na warunkach dotychczasowych oraz nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego – będzie przysługiwała emerytura w wysokości ustalonej w części na starych i w części na nowych zasadach. Proporcje tych części, będą zależne od tego, w którym roku został osiągnięty wiek emerytalny 60 lat. W przypadku kobiety, która wiek uprawniający do emerytury 60 lat ukończy w 2011 r.- 55 % emerytury będzie obliczone według starych zasad, a 45 % emerytury według nowych zasad.
Podstawa prawna : art. 24 i 183 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments