Czym jest Prawo Cywilne i jakie są jego podstawowe zasady?

Prawo cywilne jest dziedziną prawa, która reguluje relacje między osobami fizycznymi i prawnymi. Jego podstawowe zasady dotyczą własności, umów, odpowiedzialności cywilnej i innych praw obywatelskich. Prawo cywilne obejmuje również zasady dotyczące zobowiązań, zasad spadkowych, prawa rodzinnego i innych zagadnień. Znajomość prawa cywilnego jest ważna dla wszystkich, którzy chcą chronić swoje prawa i interesy. Czym jest […]

Czytaj więcej
porady prawne online

Roszczenie o zwrot zaliczki przedawnia się na zasadach ogólnych

W dniu 21 grudnia 2009 roku wpłaciłem przelewem na konto firmy zajmującej się sprzedażą części samochodowych i złomowaniem pojazdów 1.000 zł tytułem zaliczki na zakup silnika do samochodu. Umowa była ustna z żądaniem wpłacenia najpierw zaliczki. Ja także prowadzę działalność gospodarczą. Do dnia dzisiejszego tj. 18 grudnia 2012 roku nie otrzymałem towaru oraz nie zwrócono […]

Czytaj więcej
porady prawne online

Wygaśnięcie pelnomocnictwa nie stanowi podstawy do uznania zawartej umowy za nieważną

Mój współwłaściciel i pełnomocnik oraz kupiec otrzymali telefoniczna informacje, że wycofuje swoją część ze wstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Mimo to, bez dalszych rozmów dokonali notarialną umowę kupna-sprzedaży mojej części, bo pełnomocnikowi na tym zależało. Upatruje w tym czynie nadużycie zaufania i chce unieważnić umowę oraz żądać odszkodowania za powstałe szkody.

Czytaj więcej
porady prawne online

Klient nie może ponosić kosztów reklamacji towaru

Prowadzę sklep internetowy z ubraniami, jestem partnerem chińskiej firmy która wysyła produkty prosto do moich klientów. Czy podczas reklamacji lub zwrotu towaru mam prawo zażądać od klienta odesłania produktu do hurtowni do Chin, jeżeli klient został poinformowany, że paczka jest wysyłana z zagranicy? Czy mogę w regulaminie zamieścić informację że moja firma jest tylko partnerem […]

Czytaj więcej
porady prawne online

Zachowek przysługuje także w razie dokonania darowizny przez spadkodawcę

Chciałem się dowiedzieć w sprawie zachowku. Mój ojciec zmarł 2 tygodnie temu i zostawił testament. Tydzień przed śmiercią sprzedał mieszkanie i pieniądze z mieszkania dostała moja siostra, a ja jako syn nie dostałem nic. Dzisiaj zadzwonił do mnie notariusz, który sporządzał testament i powiedział, że wszystko odziedziczyła córka, że taka byłą wola ojca, a co […]

Czytaj więcej
porady prawne online

Wydanie nieruchomości a eksmisja to dwie różne sprawy

Sąd w roku 2010 wydał postanowienie, w którym nakazał dłużnikowi wydanie udziału w nieruchomości, uzasadniając postanowienie o przybiciu zapłaty w całości przez licytanta. Czy na podstawie takiego postanowienia komornik może wszcząć eksmisję? Nieruchomość jest współwłasnością osoby trzeciej. Jaka powinna być dalsza procedura?

Czytaj więcej
porady prawne online

Firma windykacyjna może żadać zapłaty przedawnionego roszczeniav

Sprawa dotyczy długu z tyt. pożyczki bankowej. W lipcu 2007 roku zmarł mój ojciec. Po miesiącu bank się upomniał o niezapłaconą ratę kredytu. O kredycie nic nie wiedziała mama i dowiedziała się o nim dopiero z upomnienia przysłanego przez bank. Mama zapłaciła tą kwotę do banku myśląc że to wszystko. Żadnych innych pism z banku […]

Czytaj więcej
porady prawne online

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

Od ponad roku jestem dzierżawcą nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą na czas nieokreślony. Na dzierżawionej nieruchomości poniosłam spore nakłady inwestycyjne, aby korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem i planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tymi nakładami finansowymi i planowanymi kolejnymi wydatkami wystąpiłam do gminy z wnioskiem o wykup nieruchomości, nie mając pojęcia, […]

Czytaj więcej
porady prawne online

Wypowiedzenie umowy lokatorowi z uwagi na zamieszkanie właściciela w tym lokalu

Jestem współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, który wynajmujemy pewnej osobie. Obecnie chcemy ten najem wypowiedzieć z uwagi na konieczność zamieszkania w tym lokalu jednego ze współwłaścicieli. Czy na tej podstawie, że jeden współwłaściciel ma tam zamieszkać można wypowiedzieć taką umowę? Jakie muszą być warunki wypowiedzenia?

Czytaj więcej