Co to jest Sąd Administracyjny?

Sąd Administracyjny to najwyższy sąd administracyjny w Polsce, który zajmuje się rozstrzyganiem sporów między organami administracji publicznej a obywatelami. Sąd Administracyjny ma za zadanie zapewnić sprawiedliwość i rzetelne rozpatrywanie skarg, wniosków i odwołań dotyczących działań organów administracji publicznej. Sąd Administracyjny składa się z siedmiu sędziów, którzy wydają orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Czym jest Sąd […]

Czytaj więcej