porady prawne online

Becikowe przysługuje jedynie w przypadku zamieszkiwaniu w kraju

Opieka społeczna Porady Prawne
Urodziłam syna w czerwcu 2007 roku w Wielkiej Brytanii, Syn i ja mamy obywatelstwo polskie jak i stałe miejsce zameldowania w Rzeczypospolitej, Pracuje w Wielkiej Brytanii i tu posiadam meldunek tymczasowy. Tu płacę podatki i pobieram zasiłek rodzinny na dziecko. Podczas rocznego urlopu macierzyńskiego przebywaliśmy dosyć często w Polsce. Moje pytanie dotyczy tzw. becikowego. Czy należy mi się ono w Polsce?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku,  o świadczeniach rodzinnych, świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Ustawa zatem nie posługuje się pojęciem zameldowania ale wymaga zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z opisu Pani nie zamieszkuje obecnie w Polsce, a jedynie przebywa tu czasowo. O fakcie tym świadczy m. in. fakt zatrudnienia oraz pobierania świadczeń rodzinnych z odpowiedniego urzędu w Wielkiej Brytanii, a także rozliczanie uzyskiwanych dochodów i płatność podatku dochodowego poza krajem. Można także dodać, ze Kodeks cywilny stwierdza, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Więc w przypadku zamieszkania chodzi o stan faktyczny, a nie o kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Z uwagi na fakt, że okres w jakim może Pani złożyć wniosek upływa w najbliższym czasie, może Pani taki wniosek złożyć. Być może urzędnicy zastosują dla Pani inną łagodniejszą interpretację ww. przepisów prawa.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments