porady prawne online

Bank może oceniać sytuację kredytobiorcy w każdym czasie obowiązywania umowy

Porady Prawne Prawo finansowe

Mam długi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zajęcia komornicze. Konto firmowe znajduje się w tym samym banku, w którym mam konto osobiste, z którego spłacam kredyt hipoteczny. Czy bank może teraz zacząć robić jakieś trudności, wyciągnąć np. wnioski, że jestem niewypłacalny w związku z wejściem komornika mimo, że kredyt jest spłacany regularnie? Na rachunku jest także egzekucja ZUS za niepłacone ubezpieczenie społeczne.

Mimo, że kredyt obsługiwany jest terminowo ale występują na rachunku kredytobiorcy zajęcia egzekucyjne, kredytodawca jakim jest bank może powziąć wątpliwość co do zdolności kredytowej kredytobiorcy. W myśl art. 70 ust. 3 Prawa bankowego, kredytobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez bank czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. Szczegóły czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej określa zawarta przez bank z kredytobiorcą umowa kredytowa a także stanowiące załącznik do umowy właściwy regulamin.

Zgodnie z zapisami wynikającymi z tych dokumentów bank może dokonać wypowiedzenia umowy kredytowej. W związku z powyższym należy dokładnie przeanalizować zapisy umowy i regulaminu. Naszym zdaniem bank winien wpierw wezwać Pana do dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających sytuację finansową i gospodarczą, a w razie stwierdzenia, że nie posiada Pan zdolności do spłaty kredytu, bank może podjąć działania zmierzające albo do restrukturyzacji kredytu a w warunkach określonych w umowie, wypowiedzieć kredyt. Jest to jednak uprawnienie banku a nie jego obowiązek, stąd bank nie musi podejmować takich działań, jeżeli kredyt jest prawidłowo obsługiwany a ustanowione zabezpieczenia kredytu zapewniają terminową spłatę kredytu wraz z odsetkami i kosztami.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments